G/F-Baunehøjen

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Bestyrelsens beretning for året 2012/2013

Email Udskriv PDF
I de første måneder af 2012 er der blevet beskåret rundt om kælkebakken og ned langs hegnet til overskudsbassinet, hvor træerne var blevet meget høje, og tog meget lys fra beboerne i Baunehøjen.  Hækken mod Dyrelunden er blevet klippet igen i år, samt flere meget høje træer i overskudbassinet er blevet fældet, da en henvendelse fra en beboer i dyrelunden gjorde os opmærksomme på et træ, der var ved at vælte ind på deres grund.
 
Årets store succes blev vores fælles arbejdsweekend i oktober måned.  Opgaverne omhandlede bl.a.  beskæring at det lange stykke fra Harløsevej ned mod stien op mod Baunedalen, beskæring rundt om div. skure, fældning af flere større træer, samt oprydning og vedligeholdelse af legepladser. Til at starte med var bestyrelsens ønskeliste lidt ambitiøs, men det overraskende store fremmøde gjorde at vi fik rigtig meget for dagen og faktisk nåede alle vores ønsker på de 2 dage. Bestyrelsen havde arrangeret fælles grill med  pølser og brød til alle de sultne munde, og det blev godt modtaget af både voksne og børn der var mødt op.
 
Vi vil gerne TAKKE alle de fremmødte, og blot opfordre til at endnu flere møde op her i 2013, hvor vi vil gentage succesen. Her vil det bl.a. være det grønne område omkring boldbane og overskudbassinet, samt det grønne stykke i Baunehøjen ud mod marken, der skal beskæres. 
 
I forbindelse med dræn, er der nu gravet over ca. 100m dræn på stykket ind mod Baunedalen, som skulle hjælpe meget med at afvande området. Vi glæder os til at se virkningen.  Efter beskæringen ind mod Baunedalen, blev vi også gjort opmærksomme på et par naboer i Baunedalen, der havde valgt at aflede vandet fra deres skure med nedløbsrør eller hældning ind mod os. Når dette bliver ændret vil dette også hjælpe. 
 
Der er ikke planlagt flere drænprojekter for 2013, da vi skal have installeret de længe vente vejbump. Vi afventer kun at vinteren skal slippe sit greb og så går arbejdet med vejbump i gang.  
 
2013 bliver året hvor vi skal genforhandle flere af vores leverandøraftaler bl.a. vedr. græsslåning og snerydning, så her har vi været ude og hente nye tilbud hjem.  Vi vil dog gøre det over hele linjen, da det er en sund øvelse at lave, for at sikre vi har de bedste betingelser og får mest ud af vores penge. Derudover har vi hentet tilbud på beplantning af det smalle stykke i Baunetoften ud mod Harløsevej. Grunden til dette er,  at flere af beboerne følte der var meget åbent,  efter det blev beskåret i 2011. Vi ønsker en lav, men tæt beplantning, som sikre at børn ikke kan løbe direkte ud på vejen.   Det er også en mulighed at vi selv ordner dette ifm. vores arbejdsdag – dette er ikke besluttet endnu.  Dertil  kommer en opdatering af legepladsen oppe ved Baunehøjen, installation af vejbump, samt en masse beskæring. Velmødt til vores arbejdsdag i 2013, dato følger.
 
Da det nu igen er blevet tid til at campingvogne skal frem og luftes,  vil bestyrelsen gerne minde om, at det ifølge lokalplanen  ikke er tilladt at pakkere/opbevare  campingvogne  i hverken Baunehøjen eller Baunetoften. Det skal selvfølgelig være muligt at have vognen hjem til klargøring. Her henviser vi til gæsteparkeringen i Baunehøjen langs Harløsevej. Campingvogne der er på området længere end 14 dage vil blive meldt til Politiet. 
 
Afslutningsvis kan vi meddele at alle fra bestyrelsen stiller til genvalg og at der stadig er ledige pladser i bestyrelsen, hvis nogen skulle have lyst til at prøve kræfter med dette. 
 
På vegne af bestyrelsen for G/F Baunehøjen
 
Philip Nørgaard - Formand 
 

 
 
 
 

 

Oprydningsdag

Email Udskriv PDF

Næste oprydningsdag er søndag 14. april 2013 kl. 10.00.

Vi mødes på kælkebakken. 

MVH

Bestyrelsen 

 

Generalforsamling

Email Udskriv PDF
Den årlige general forsamling afholdes tirsdag 9. april 2013 kl. 19.00 på Skævinge Skole Blok B.

MVH

Bestyrelsen